Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żwirki i Wigury 17
32-050 Skawina
tel/fax: (12) 276 38 80
e-mail: szkola@sp2skawina.pl

 

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie sporządzone na dzień 31.12.2018r. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zostało opublikowane w dniu 10 maja 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w zakładce Edukacja.

bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1601654,sprawozdanie-finansowe-szkoly-podstawowej-nr-2-w-skawinie.html

Pokaż informacje o artykule